send link to app

SBSTradeFree

SBSTrade Mobile là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) dùng để giao dịch chứng khoán trên điện thoại di động với các tính năng nâng cao bao gồm:- Quản lý tài khoản- Thông tin thị trường cập nhật tức thời- Bảng giá chứng khoán cập nhật tức thời- Tin tức- Đặt lệnh và quản lý lệnh (đặt, xem, sửa và hủy lệnh)- Quản lý danh mục đầu tư- Chuyển tiền- Các sao kê lệnh, sao kê tiền và chứng khoán- Thông báo bằng tin nhắnThiết bị yêu cầu:- Android version 3.2 trở lên